حضرت به گزارش افکارنیوز، آیت الله العظمی بهجت  درباره تفاوت میان مقامات دنیوی و اخروی می گوید: بعضی از علما که دارای مقامات دنیایی نبوده اند،دارای کرامات و مقامات آخرتی بودند.یکی از مراجع فوت کرد،بعد دیگری،بعد سومی.در خوابمعتبر مرجعی که در دنیا مقامش پایینه تر بود برای مقام بالاتر از خود واسطه شده بود و آن دو آقای بالاتر زیر بغل های آن پایین تر را گرفته بودند.

منبع : در محضر حضرت آیت الله العظمی بهجت ص 70