به گزارش افکارنیوز، از نظر شیعه؛ هر انسانی با فطرت پاک و توحیدی آفریده می شود، به گونه ای که اگر به همین حالت پیش برود و عوامل خارجی او را منحرف نکنند، راه حق را خواهد پیمود. هیچ فردی از مادر خویش خطاکار، گنهکار، و یا بد سگال زاده نشده است، و پلیدیها و زشتیها جنبه عرضی داشته و معلول عوامل بیرونی و اختیاری است. و روحیات ناپسند موروثی نیز به گونه ای نیست که در سایه اراده و خواست انسان تغییر ناپذیر باشد. بنابراین اندیشه گناه ذاتی فرزندان آدم، که در مسیحیت کنونی مطرح است، بی پایه است.
قرآن کریم در این باره می فرماید: « فاقم وجهک للدین حنیفا فطره الله التی فطر الناس علیها ـــ بدون هیچگونه انحراف به چپ و راست، به آیین الهی روی آور که خداوند انسانها را بر اساس آن آفریده است.» (1)
پیامبر گرامی اسلام(ص) نیز می فرماید: « ما من مولود الا یولد علی الفطره ــــ هیچ مولودی نیست مگر اینکه بر فطرت پاک ( توحید و یگانه پرستی) به دنیا می آید ». (2)

پی نوشت ها:
(1) روم/ 30
(2) توحید صدوق، ص 331

منبع پاسخ: کتاب منشور عقاید امامیه، آیه الله سبحانی، اصل چهاردهم، ص 24