مسجد-وهیئت سرابی های مقیم مرکز (جوادیه)
همانا قیام من برای اصلاح امّت جدم بود و هدف مهم من امر به معروف و نهی از منکر است.امام حسین (ع)

تفاوت انسانِ کریم و انسانِ فرومایه از نگاه امام سجاد(ع) ، این گونه بیان شده است.

به گزارش افکار نیوز ، امام زین العابدین علیه السلام :

 إنّ الکریمَ یَبتَهِجُ بفَضلِهِ ، و اللَّئیمَ یَفتَخِرُ بمُلکِهِ .

انسان بزرگوار به بخشش خود مى بالد، و انسان پست به دارایى خویش مى نازد.

 

منبع : الدّرة الباهرة  ص ۲۷

 ارسال توسط حیدر امیرپور