همانا قیام من برای اصلاح امّت جدم بود و هدف مهم من امر به معروف و نهی از منکر است.امام حسین (ع)

مسجد سرابی ها
نویسنده : حیدر امیرپور
تاریخ : دوشنبه 30 مهر 1397
زمان : 08:47 ق.ظ
مسجد سرابی ها
نویسنده : حیدر امیرپور
تاریخ : دوشنبه 30 مهر 1397
زمان : 08:46 ق.ظ
مسجد سرابی ها
نویسنده : حیدر امیرپور
تاریخ : یکشنبه 29 مهر 1397
زمان : 10:40 ق.ظ
مسجد سرابی ها
نویسنده : حیدر امیرپور
تاریخ : یکشنبه 29 مهر 1397
زمان : 10:37 ق.ظ
مسجد سرابی هامراسم ختم مرحوم کوپال
نویسنده : حیدر امیرپور
تاریخ : پنجشنبه 26 مهر 1397
زمان : 06:29 ب.ظ
مسجد سرابی ها
نویسنده : حیدر امیرپور
تاریخ : پنجشنبه 26 مهر 1397
زمان : 06:23 ب.ظ
مسجد سرابی ها
نظرات |


مراسم ختم پنجشنبه 97/7/26از ساعت 3تا 5 بعداز ظهرنویسنده : حیدر امیرپور
تاریخ : چهارشنبه 25 مهر 1397
زمان : 11:20 ق.ظ
مسجد سرابی ها
نویسنده : حیدر امیرپور
تاریخ : شنبه 21 مهر 1397
زمان : 09:17 ق.ظ
مسجد سرابی ها
نویسنده : حیدر امیرپور
تاریخ : شنبه 21 مهر 1397
زمان : 09:17 ق.ظ
مسجد سرابی ها
نویسنده : حیدر امیرپور
تاریخ : پنجشنبه 19 مهر 1397
زمان : 03:24 ب.ظ
مسجد سرابی ها
نویسنده : حیدر امیرپور
تاریخ : چهارشنبه 18 مهر 1397
زمان : 10:39 ق.ظ
مسجد سرابی ها
نویسنده : حیدر امیرپور
تاریخ : چهارشنبه 18 مهر 1397
زمان : 10:39 ق.ظ
مسجد سرابی ها
نویسنده : حیدر امیرپور
تاریخ : سه شنبه 17 مهر 1397
زمان : 11:21 ق.ظ
مسجد سرابی ها
نویسنده : حیدر امیرپور
تاریخ : سه شنبه 17 مهر 1397
زمان : 11:19 ق.ظ
مسجد سرابی ها
نویسنده : حیدر امیرپور
تاریخ : دوشنبه 16 مهر 1397
زمان : 02:07 ب.ظ
 

 
.:: This Template By : Theme-Designer.Com ::.